JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Vuoden 2017 alussa astui voimaan uusi sähköturvallisuuslaki, joka toi kevennyksiä tieliikenteeseen tarkoitettujen sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustoimintaan. Nyt vanhan polttomoottoriauton muuntaminen sähköautoksi käy aiempaa helpommin.

Vanhan sähköturvallisuuslain aikana sähköautokorjaamoita koskivat samat vaatimukset kuin sähköurakointiliikkeitä: korjaamoilla piti olla sähkötöiden johtaja, niiden tuli rekisteröityä Tukesin urakoitsijarekisteriin ja työn suorittajilla oli työkokemusvuosiin ja opintosisältöihin perustuvat ammattitaitovaatimukset. Vastaavanlaista sääntelyä ei ollut käytössä muualla Euroopassa.

Uudessa sähköturvallisuuslaissa sähkötöiden johtajan nimeämisestä ja urakoitsijoiden rekisteröimisestä luovuttiin, ja nyt riittää, että työn suorittaja on riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin.

Vanhojen polttomoottoriautojen muuntaminen sähkökäyttöisiksi on Suomessa toistaiseksi pienen porukan harrastus, mutta muunnoskatsastukseen liittyvä byrokratia on tuottanut välillä harmaita hiuksia rakentelijoille. Jotkut katsastusasemat ovat muun muassa kieltäytyneet katsastamasta muunnossähköautoja pykälien epäselvyyden takia. Niille katsastusasemille, jotka ovat muunnossähköautoja muutoskatsastaneet, on käytännössä riittänyt ”jonkun sähköalan ihmisen” todistus siitä, että ajoneuvo on sähköturvallinen. Trafin vanhan määräyksen mukaan muunnossähköajoneuvoilta vaadittiin joko valtuutetun sähkötarkastajan todistus tai sähköpätevyystodistuksen omaavan henkilön laatima käyttöönottopöytäkirja.

Kun sähköautojen korjaukseen ei vaadita enää sähköpätevyystodistuksen omaavaa sähkötöiden johtajaa, olisi ristiriitaista vaatia pätevyystodistusta myöskään itserakentelijoilta. Trafin uudessa määräyksessä sanotaankin, että "muutoskatsastuksessa osoituksena vaatimusten täyttymisest hyvksytään mys kyttöönottopytkirja silt, joka tyttää shkturvallisuuslaissa (1135/2016) shktiden tekemiseen säädetyt vaatimukset ja joka itse on vastannut ajoneuvon muutosten tekemisest tai Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valtuuttaman tarkastuslaitoksen tai tarkastajan lausunto".

Sähköturvallisuuslaki vaatii, että henkilö on riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. Jos henkilö tekee/kokoaa itse sähköajoneuvon sähköjärjestelmän, hän on myös siihen perehtynyt. Sähkön vaaroihin perehtymistä taas on vaikea näyttää toteen katsastuskonttorilla, ja jos tällaista vaadittaisiin, sen osoittamistapa pitäisi erikseen kirjata määräykseen. Käytännössä siis riittää, että muunnossähköauton rakentaja esittää käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ajoneuvostaan katsastusasemalla.

- Tarkoituksemme on siis ollut karsia määräyksestä sähköturvallisuuslain kanssa ylimääräiset tai ristiriitaiset vaatimukset, joten tulkintasi on oikea”, vahvistaa erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Määräyksen perustelumuistiossa todetaan, että käyttöönottopöytäkirjan muutoskatsastukseen toimittavalta henkilöltä ei enää edellytetä sähköpätevyyttä. Sen sijasta viitataan uuteen 1. päivänä tammikuuta 2017 voimaan tulleeseen sähköturvallisuuslakiin (1135/2016), jossa sallitaan poikkeuksia sähkötöiden tekemisen edellytyksiin sähköajoneuvon voimajärjestelmän sähkötöissä.

Vesa Linja-aho, lehtori, Metropolia-ammattikorkeakoulu

 
 

Tämä on seuraava askel piiritekniikassa: eFPGA

On selvää, että puolijohdealalla keskitytään vihdoin kasvavaan valikoimaan teknologioita, jotka prosessigeometrian kutistamisen sijaan katsovat uusia järjestelmäarkkitehtuureita ja käytettävissä olevan piin parempaa käyttöä uusien piiri- laite- ja kotelointisuunnittelun konseptien kautta. Kun astumme uudelle aikakaudelle, seuraava looginen askel näyttää olevan FPGA-piirin ja prosessorin eli CPU:n yhdistäminen: sulautettu FPGA.

Lue lisää...

CMOS-anturi valtaa konenäön

Vaikka CCD-kuvakennot saattavat edelleen olla välttämättömiä joissakin erikoissovelluksissa, CMOS-pohjaiset kuva-anturit valtaavat konenäkösovelluksia kiihtyvään tahtiin. Ne tuovat teollisuuden kuvannusjärjestelmiin uuden luokan suorituskykyä ja toiminnallisuutta.

Lue lisää...
 
 

ny template