JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. ECF

Lukulaseja on ollut vapaasti saatavissa käsikaupassa ikänäön vaivaamille kuluttajille, jotka ovat halunneet nopean ratkaisun näköpulmiinsa ilman optikolla käyntiä. Moni lievää tai keskivaikeaa kuulovauriota kokeva kuluttaja olisi mielissään, jos omaan vaivaan löytyisi yhtä nopeasti ratkaisu. Ainakin Yhdysvalloissa ollaankin määrittelemässä lainsäädännöllä uutta laiteluokkaa, joka mahdollistaisi kuulolaitteiden reseptivapaan käsikaupan (OTC, Over-The-Counter). Iso haaste on, miten tällainen kuulolaite saadaan jokaiselle käyttäjälle sopivaksi?

Artikkelin on kirjoittanut ON Semiconductorin Steven Dean.

Yhdysvaltain kauppakomission (FTC) työryhmän ehdotuksesta presidentti Donald Trump hyväksyi viime vuonna kuulolaitteiden saatavuuden parantamista edistävän lain (Over-The-Counter Hearing Aid Act 2017). Sen voimaantulo edellyttää, että elintarvike- ja lääkeviranomainen (FDA) säätää käsikauppaan tarkoitettujen kuulolaitteiden turvallisuutta, merkintöjä ja valmistussuojaa koskevat määräykset (FDA Reauthorization Act), jotka täyttävät myös muut lääkintälaitteille asetetut vaatimukset.

Vapaasti ostettavat kuulolaitteet kiinnostavat kuluttajia, jotka haluavat helposti saatavissa olevan apuvälineen lieviin tai keskivaikeisiin kuulovaurioihin. On arvioitu, että nykyisin vain noin kymmenen prosenttia jonkinasteisista kuulovaurioista kärsivistä ihmisistä käyttää kuulolaitetta. Syynä tähän on laitteiden saatavuuden hankaluudet.

Kansallisten terveystilastojen mukaan Yhdysvalloissa jopa 48 miljoonaa ihmistä kärsii jonkinasteisesta kuulovauriosta. Medicare ja monet yksityiset vakuutussopimukset eivät kuitenkaan kata kuulolaitteista johtuvia kustannuksia. Todellisuus on se, että monilla ihmisillä ei ole varaa nykyisenlaisiin kuulolaitteisiin, etenkään kun useimmat heistä tarvitsisivat laitteet molempiin korviin.

Yksilöllinen käyttöönotto helpoksi

Hinta ei kuitenkaan ole ainoa näkökohta. Kuulolaitteiden yleistymiseen vaikuttaa merkittävästi niiden käyttöönoton helppous. FDA on laatimassa ohjeistusta käsikaupan kuulolaitteille, jotka otetaan käyttöön ilman ammatti-ihmisen antamaa sovitusapua ja käytön ohjausta. Silmälaseista poiketen kuulolaitteita ei voida noin vain ostaa ja pukea päälle saman tien. Kuulolaitteet ovat monimutkaisia ja vaativat erilaisia asetuksia käyttäjän yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Tämä on olennaista laitteiden yleistymisen kannalta. Huonosti käyttäjälle sopivat kuulolaitteet ovat epämukavia ja voivat jopa pahentaa kuulovauriota.

Suurimpana esteenä edullisten kuulolaitteiden yleistymiselle ovat olleet ongelmat kuulolaitteiden sovittamisessa käyttäjille sopiviksi. Ei ole ollut käytettävissä sopivia välineitä, joilla kuulolaite saataisiin personoitua parhaimmalla mahdollisella tavalla. Siinä missä henkilökohtaisten äänenvahvistustuotteiden (PSAP) esiinmarssi on ollut harkittu liike poispäin kliinisestä maailmasta, uuden sukupolven käsikauppaan soveltuvat OTC-kuulolaitteet ovat askel takaisinpäin, mikä monien mielestä on askel oikeaan suuntaan ja tulee kasvattamaan kuulolaitevalmistajien markkinoita. Ensimmäistä kertaa kuulolaitteiden kategoriassa on käsillä edullinen ja heti käyttövalmis laite.

Kuulolaitteiden markkinoille pääsemisessä on tähän asti ollut suurimpina esteinä tarvittavan asiantuntemuksen ja resurssien puuttuminen. Kuulolaitteiden suunnittelu on monimutkaista ja vaatii digitaalisen signaalikäsittelyn, digitaalisen audion ja äärimmäisen tehonkulutuksen optimoinnin perusteellista osaamista.

Kuluttajat odottavat jopa alimman hintaluokan OTC-kuulolaitteiden olevan hyvälaatuisia, pienikokoisia ja huomaamattomia. Lisäksi käyttäjät arvostavat erityisesti erinomaista äänenlaatua, pitkää akunkestoa ja mahdollisuutta käyttää ja hallita kuulolaitetta älypuhelimella.

Kuitenkaan siirtyminen OTC-kuulolaitteiden käyttöön ei välttämättä sulje pois perinteisten terveyspalveluiden käyttämistä entiseen malliin jakelukanavana tai laitteen sovittamisessa käyttäjälle. Myös perinteiset terveyspalvelujen tuottajat itse asiassa hyötyvät tästä uudesta teknologiasta, käyttäjälle sovittamista helpottavista työkaluista ja muista OTC-laitteita tukevista toiminnoista.

Järjestelmästä riippumaton suunnittelupaketti

Tähän asti kuulolaitevalmistajien käytettävissä olevat järjestelmätason vaihtoehdot ovat rajoittuneet joko kiinteätoimisiin tai vapaasti ohjelmoitaviin alustoihin. Vaikka kiinteätoimiset ratkaisut eivät mahdollista nykyisten kuulolaitteiden vaatimaa joustavuutta suunnittelussa, monillakaan valmistajilla ei ole riittäviä resursseja hyödyntää avoimia alustoja. Nopeasti kasvavilla kuulolaitteiden markkinoilla on selkeä tarve vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen käytölle.

Merkittävät puolijohdevalmistajat ovat tottuneet monilla teollisuuden aloilla antamaan tukea suunnittelijoille toimittamalla heille tuotteidensa yhteydessä tuotekehitystyökaluja ja usein myös valmiita ratkaisuja ohjelmointia ja laiteohjelmointia varten. Tähän asti kuulolaitteiden suunnitteluun on kuitenkin ollut tarjolla vain joitakin perus- ja alkeistason ratkaisuja.

OTC-laitteiden markkinoita voitaisiin kasvattaa parantamalla tuotekehitykseen vaikuttavien tekijöiden toimivuutta tuomalla suunnittelijoiden käyttöön valmis kokonaisuus, joka sisältää algoritmit, laiteohjelmistot, ohjelmistokehitys- ja konfigurointityökalut.

Käyttäjä hallitsee toimintoja älypuhelimella

ON Semiconductorin Ezairo Pre(configured) Suite on kuulolaitteiden suunnitteluun tarkoitettu Ezairo 7100 DSP -pohjainen kehitystyökalupakkaus. Ezairo Pre Suite sisältää algoritmi- ja laiteohjelmistopaketit, kehittyneet ohjelmistot algoritmien ja ominaisuuksien hienosäätöön, järjestelmäriippumattoman tuotekehityspakkauksen, jolla voidaan kehittää ohjelmistoja käyttäjälle sopivaksi sovittamista ja langattomia sovelluksia varten.

Langattomasti aktivoitava Ezairo 7100 DSP on ensimmäinen hybridiratkaisu, jota Ezairo Pre Suite tukee. Erityisesti hybridiratkaisua varten suunnitelluilla laiteohjelmistoilla voidaan toteuttaa enimmillään kahdeksan WDRC-kanavaa laajalla dynaamisella alueella tapahtuvaa pakkausta varten ja kerätä kuulolaitealgoritmeja, jotka soveltuvat parhaiten tehoa säästävällä Bluetooth-teknologialla toteutettavien kuulo- ja OTC-laitteiden suunnitteluun.

Tehoa säästyy Bluetoothilla

Bluetooth-pohjainen tehonkulutuksenhallinta on monille valmistajille teknologialtaan uutta aluetta. Sisään rakennettavaa langatonta toiminnallisuutta käyttämällä kaikenkokoisen yritykset voivat räätälöidä kuulolaitteet käyttäjälle sopiviksi hyödyntämällä tuotteissaan älypuhelimen avulla tapahtuvaa langatonta viritystä ja digitaalista audiosiirtoa.

ON Semiconductorilla on osaamista tehoa säästävien teknologioiden kehittämisessä suurta suorituskykyä vaativissa sovelluksissa, jolloin akkujen toiminta-aika saadaan pitkäksi.

Laiteohjelmiston kehittäminen on yleensä missä tahansa projektissa haasteellista. Ezairo Pre Suiten esikonfiguroitujen algoritmien ansiosta tuotekehittäjän ei tarvitse investoida dsp-algoritmien kehitystyökaluihin eikä koodereihin. Tämä nopeuttaa kehitettävien kuulolaitteiden markkinoillepääsyä.

OTC-kuulolaitteiden suunnittelun kannalta Ezairo Pre Suiten ratkaisevin komponentti on järjestelmäriippumaton kehityspaketti, joka tukee sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmiä. Kehityspaketti tarjoaa alustan, jonka avulla laitevalmistajat voivat helposti luoda ohjelmistot käyttäjäkohtaista sovittamista ja langattomia mobiilisovelluksia varten.

FDA Reauthorization Actin tultua hyväksytyksi alkavat OTC-kuulolaitteiden mahdollisuudet konkretisoitua ja alkuvaiheen mahdollisten teknisten haasteiden rajoittama tuotevalikoima alkaa monipuolistua lisääntyvän kilpailun ja tarjonnan ansiosta.

Yhteenveto

Hankkimalla kehityspaketin kaikkine tarvittavine IP-lohkoineen kokonaistoimituksena ja hyödyntämällä mukana tulevia laiteohjelmistoja, kuten erityisesti Bluetooth-pohjaista tehonsäätöä ja esikonfiguroituja dsp-algoritmeja, kuulolaitevalmistajilla on mahdollisuus saada tuotteitaan nopeasti markkinoille. Laitevalmistajat saavat uusia toimintamahdollisuuksia tuotekirjon monipuolistuessa, mutta erityisen tyytyväisiä voivat olla kuulolaitteita tarvitsevat kuluttajat, jotka pääsevät valitsemaan lisääntyvästä tarjonnasta entistä toimivampia, suorituskykyisempiä ja hallittavampia laitteita kilpailukykyiseen hintaan.

 

Suomen suurin valtti kybersodassa on luottamus

Teknologia19 – Aalto-yliopiston kyberturvallisuusprofessori Jarno Limnéll uskoo, että luotettavuudesta voi tulla suomalaisten yritysten suurin myyntivaltti tulevaisuudessa. – Tärkein kysymys on tulevaisuudessa, kehen ja mihin voimme luottaa. Luottamuksesta on tulossa hyvin arvokas aineeton pääoma yrityksille, Limnéll sanoi eilen messukeskuksessa.

Lue lisää...

Korteilla vauhtia IoT-kehitykseen

Sulautetun laitteen kehitys onnistuu useimmiten helpoiten valmiiden moduulien avulla. Nykyään niitä saa myös tehokkailla Apollo Lake -sarjan prosessoreilla varustettuna.

Lue lisää...
 
 
ETN_fi 2020 Is the Year of DDR5 - Cadence Blogs - Cadence Community https://t.co/9KTs2glPGl
ETN_fi Huawei Mate 30 Pro: Can You Live Without Google? https://t.co/I5zwgY40Lm @HuaweiMobile @HMS_GlobalPage #mate30pro
ETN_fi PCIM Europe 2020 will be postponed. Due to the increasing spread of covid-19 in Europe the organisers have decided… https://t.co/rLE1oEi2ME
ETN_fi Infineon can acquire Cypress, says CFIUS. Waiting for approval from the Chinese. https://t.co/WUZPe4ovaK käyttäjältä @Infineon
ETN_fi Want to encrypt your Android device? Find the instructions here: https://t.co/iiMgZbXzND


Sponsors


congatec is a leading supplier of industrial computer modules using the standard form factors COM Express, Qseven and SMARC as well as single board computers and EDM services. congatec’s products can be used in a variety of industries and applications, such as industrial automation, medical, entertainment, transportation, telecommunication, test & measurement and point-of-sale.Presentors


We offer custom, cost-effective solutions to help you fulfil your project. With our wealth of technology expertise, we can provide expert technical support and guidance at every stage of your design.AFRY (previous ÅF Pöyry) offers customized SW, HW and mechatronics services to the embedded and industrial IoT-markets. Based on your needs we deliver requirement specification, design, implementation, manufactured product and maintenance for your intelligent and connected systems. AFRY has many years' experience in providing air-born products with high demands on quality and traceability, robust end-to-cloud solutions as well as cost-efficient end user products. We also provide expert consultants.Exhibitors


DATA MODUL stands behind its claim as a worldwide leading supplier of professional “visual solutions” and is a reliable premier choice partner in the areas of display, touch, embedded and monitor solutions.Kontron is a global leader in embedded computing technology (ECT). As a part of technology group S&T, Kontron offers a combined portfolio of secure hardware, middleware and services for Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 applications. With its standard products and tailor-made solutions based on highly reliable state-of-the-art embedded technologies, Kontron provides secure and innovative applications for a variety of industries.
Rutronik has developed from a “one-man-company” into one of the worldwide leading broadline distributors, employing more than 1,600. In the electronic components market, Rutronik currently ranks 11th worldwide and is the third largest European distributor. The product range includes semiconductors, passive and electromechanical components as well as embedded boards, storage technologies, displays and wireless products.

ECF template